Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk

Foto van het Katerveer
28-06-2022
1199 keer bekeken 0 reacties

Op dit moment werken we het Voorkeursalternatief in detail uit naar een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en overige belanghebbenden. Voordat we met het ontwerpen aan de slag gaan, halen we de wensen en aandachtspunten op uit de omgeving.

Deelgebied Noord

Het Voorlopig Ontwerp hebben we besproken met de grondeigenaren in Spoolde. Tijdens een dijkkraam afgelopen mei in het Buurthuis Spoolde hebben we ook een toelichting gegeven op het Voorlopig Ontwerp en hoe het ontwerp tot stand is gekomen.

Inmiddels zijn ook de startgesprekken geweest met grondeigenaren en bewoners van Schellerdijk, Het Engelse Werk en Katerveercomplex. Over een paar weken starten we met het ontwerpen van dit bijzondere stuk dijk. Begin 2023 is het Voorlopig Ontwerp klaar.

Deelgebied Midden-Noord

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk tussen de oude steenfabriek in Windesheim en de Oldeneelweg is zo goed als klaar. De komende weken leggen we de laatste hand aan de tekeningen. Vanaf begin augustus gaan we in gesprek hierover met de grondeigenaren. In juli en augustus nemen we contact op met grondeigenaren om een afspraak hiervoor in te plannen.

De startgesprekken met de grondeigenaren van het buurtschap Oldeneel zijn opgestart. We halen in deze gesprekken wensen en aandachtspunten op voor de dijkversterking. Na de zomer gaat het ontwerpteam van start met het ontwerpen van dit stukje dijk. Naar verwachting is het Voorlopig Ontwerp eind 2022 klaar. 

Deelgebied Midden-Zuid

Het Voorlopig Ontwerp bij Wijhe-Noord zit in de afrondende fase. Na de zomer verwachten we dat het klaar is en dan gaan we ook weer in gesprek met de grondeigenaren om het Voorlopig Ontwerp toe te lichten.

We leggen nu ook de laatste hand aan het Voorlopig Ontwerp van Wijhe (het zuidelijke- en centrale deel van Wijhe). Na de zomer gaan we dit met de grondeigenaren bespreken. Dit is wel iets later dan we in eerste instantie hadden gepland. De betrokken grondeigenaren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Het Voorlopig Ontwerp bij Herxen is gedeeld met de betrokken grondeigenaren. Ook hebben we Plaatselijk Belang Herxen ge├»nformeerd over onze plannen met de dijk. Op maandag 4 juli organiseren we tussen 16.00 en 19.00 uur een dijkkraam in de Herxer Marke. Inwoners van en rondom Herxen zijn van harte welkom om even langs te komen en met ons in gesprek te gaan over de plannen voor de dijkversterking.  

Deelgebied Zuid

Voor de dijk tussen de Haere en Olst hebben we op dit moment de startgesprekken met de grondeigenaren om wensen en aandachtspunten op te halen. Voor dit stukje dijk komen we een aantal bijzondere objecten tegen, zoals luchtafweer geschut en monumentale panden. Aandachtspunten en wensen van grondeigenaren proberen we waar dat mogelijk is in het ontwerp te verwerken. Daar gaan we vanaf het najaar mee aan de slag. Begin 2023 verwachten we het Voorlopig Ontwerp toe te kunnen lichten aan de grondeigenaren.

Het Voorlopig Ontwerp tussen Olst en Den Nul is al zover dat we dit nu gaan toelichten aan grondeigenaren. Dit gaan we medio juli doen.

Afgelopen november hebben we het Voorlopig Ontwerp tussen Den Nul en Duursche Waarden besproken met grondeigenaren. Tijdens die gesprekken zijn er vragen gesteld en aandachtspunten aan ons gegeven. Het ontwerpteam heeft daarnaar gekeken en we verwachten op korte termijn contact op te nemen met de betrokken grondeigenaren om een terugkoppeling hierop te geven.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen