Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk

10-05-2022
862 keer bekeken 0 reacties

Op dit moment werken we het Voorkeursalternatief in detail uit naar een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en overige belanghebbenden. Voordat we met het ontwerpen aan de slag gaan, halen we de wensen en aandachtspunten op uit de omgeving.

Deelgebied Noord

Voor de dijkmodule van Spoolde ligt het concept van het Voorlopig Ontwerp klaar en hebben we dit inmiddels besproken met bewoners. In de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp zien we dat de benodigde versterking aan de dijk aan de onderkant zit van de brandbreedte uit het Voorkeursalternatief. De dijk hoeft namelijk maximaal 55 centimeter hoger te worden. De brandbreedte zat tussen de 50 en 140 centimeter in het Voorkeursalternatief.

Ook het definitieve ruimtebeslag is minder dan eerder gedacht. Natuurlijk hebben we wel ruimte nodig om het werk uit te voeren en dit bespreken we dan ook met de betrokken bewoners. We organiseren op 24 mei om 19.00 uur een dijkkraam in Spoolde, bij buurthuis Eben-Haezer. Woon je in Spoolde (Meenteweg/Nilantsweg)? Dan ben je van harte welkom! Tijdens deze dijkkraam informeren we je over het ontwerpproces en het Voorlopig Ontwerp.

Vanaf de zomer gaan we starten met het Voorlopig Ontwerp van het gebied van Schellerwade/Schellerdijk tot aan het Katerveercomplex (Oude Veerweg). Eerst gaan we in gesprek met grondeigenaren langs de dijk en met de buurt. We verwachten in het najaar van 2022 een eerste terugkoppeling te geven op het Voorlopig Ontwerp van dit stukje dijk. Voor het Katerveercomplex organiseren we op dinsdag 17 mei om 19.00 uur een dijktafel in buurthuis Eben-Haezer. Aanmelden hiervoor kan via info@ijsselwerken.nl

Deelgebied Midden-Noord

We zijn met het team druk aan het ontwerpen voor het gebied tussen de oude steenfabriek in Windesheim en de Oldeneelweg. Naar verwachting zijn we in juli 2022 klaar met het Voorlopig Ontwerp en dan volgt de terugkoppeling met de bewoners.

Deelgebied Midden-Zuid

Voor de dijkmodule Wijhe zijn we na het ophalen van de wensen en aandachtspunten van de bewoners gestart met het Voorlopig Ontwerp. Het bijzondere aan dit gebied is dat de woningen direct op of zelfs voor een gedeelte in de dijk zijn gebouwd. Dat brengt een extra uitdaging met zich mee in het ontwerpen van de dijkversterkingen.

Ook zijn we voor het deel tussen Wijhe-Noord en Paddenpol gestart met het maken van het Voorlopig Ontwerp. De komende weken bekijken we hoe we de dijkversterking bij dit deel het beste kunnen inpassen. Dit doen we onder andere op basis van de meegegeven aandachtspunten en wensen van bewoners. De parallelweg wordt tijdens de uitvoering tijdelijk afgesloten en verlegd. Daarom hebben we bewoners van Het Anem onlangs uitgenodigd om hierover met ons mee te denken.

Het Voorlopig Ontwerp bij buurtschap Herxen is afgerond en hebben we onlangs besproken met de bewoners.

Deelgebied Zuid

Voor de dijk tussen Olst-Zuid en de Haere zijn we begonnen met startgespreken met de grondeigenaren. We bespreken met hen de wensen en aandachtspunten voor het ontwerp van de dijk. Hierna gaan we aan de slag met het Voorlopig Ontwerp.

Het Voorlopig Ontwerp tussen Fortmond en Den Nul is bijna af. Deze maand gaan we weer om tafel met de bewoners om hier uitleg over te geven. Door de N337 en de nabijheid van de woningen was het ontwerp van dit stuk dijk een uitdaging. 

Het Voorlopig Ontwerp van de Duursche Waarden is klaar. Tijdens terugkoppelgesprekken met bewoners afgelopen najaar zijn er vragen gesteld en suggesties gedaan over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze vragen en suggesties worden nu opgepakt en verder uitgewerkt. Als de resultaten hiervan bekend zijn, dan delen we deze weer met hen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen