Hoogwater en ijspret weer voorbij

18-02-2021
390 keer bekeken 0 reacties

Nu de vorst weer voorbij is en de temperaturen stijgen, zorgen smeltend ijs en sneeuw voor een toenemende afvoer van water. Daarom heeft het waterschap de bemalingen weer in werking gezet. De afgelopen weken hadden we naast de ijspret ook te maken met hoogwater. Een korte terugblik op deze weken.

Hoogwater
Vanuit Duitsland stroomde er de afgelopen weken extra water door de IJssel. Dat komt doordat er veel regen in Zwitserland en Duitsland is gevallen. Eens in de twee á drie jaar krijgen we met zo’n hoogwater te maken. De uiterwaarden lopen dan langzaam vol. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen. Bij hoogwater houdt het waterschap de dijken extra in de gaten.

Gemalen
Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. Gemalen die afgelopen maandag nog waren vastgevroren, zijn allemaal weer ijsvrij gemaakt. Daarnaast zijn ook de stuwen weer beweegbaar gemaakt. Het waterschap is voorzichtig te werk gegaan met het opstarten van de gemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade aanbrengen aan oevers en kaden door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd.

Beverwak door hoogwater en vorst
Bij het inspecteren van de dijken langs de IJssel, troffen dijkinspecteurs van dichtbij een bever aan in een zogeheten beverwak. Door het hoge water zochten ze tijdelijk een nieuw heenkomen. De dijk is dan het eerste droge en ideale stuk land dat ze tegenkomen.

Mooie plaatjes
We kregen de afgelopen weken veel mooie foto’s toegestuurd van omwonenden van de dijk en van collega’s. Hieronder een foto-impressie.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen