Vergoeding kosten deskundig adviseur

04-04-2024
108 keer bekeken

We hebben vanuit de omgeving vragen en opmerkingen gehad over adviseurs en makelaars die hun diensten aanbieden. Dat staat hen vrij, evenals dat het jou als grondeigenaar vrij staat om gebruik te maken van een deskundig adviseur wanneer een zakelijk recht/aankoop of gebruik van jouw grond nodig is.

Bij het aanbieden van de adviesdiensten wordt gesteld dat het waterschap de kosten vergoed van hun diensten. Dat doen wij ook, maar wel als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Wij vergoeden de kosten voor deskundige bijstand bij grondverwerving, volgens de ‘Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat’, zie: wetten.nl - Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat - BWBR0047555.

De vergoeding van de deskundigenkosten wordt meegenomen in het voorstel van het waterschap voor het gebruik mogen maken van de gronden om de dijkversterking te kunnen realiseren. De deskundigenkosten worden pas uitgekeerd als het Projectbesluit definitief onherroepelijk is geworden en de akte of overeenkomst behorende bij de grondgebruiksovereenkomst bij de notaris is gepasseerd. Op moment van aktepassering worden dus de deskundigenkosten vergoed. 

Bij de bepaling van de hoogte van de adviseurskosten wordt de zogenoemde ‘dubbele redelijkheidstoets’ in acht genomen. Deze redelijkheidstoets gaat onder andere over de vraag of de adviseurskosten in rede zijn gemaakt en in verhouding staan tot de zaak waar het om gaat. Dit wil dus niet zeggen dat op voorhand alle adviseurskosten voor vergoeding in aanmerking komen. Het kan dus zijn dat niet alle kosten worden vergoed omdat ze bijvoorbeeld buitensporig hoog zijn of niet in verhouding staan tot de gevraagde inzet bij een dossier. Deze beoordeling is altijd aan het waterschap voorbehouden.   
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen