Blik op de uitvoering van de dijkversterking

04-04-2024
524 keer bekeken

Er gaat veel gebeuren in het gebied rond de IJsseldijk tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Het is de bedoeling dat vanaf 2025 de eerste werkzaamheden aan de dijk starten. Dit gaat niet overal tegelijk gebeuren. We pakken het gefaseerd op tot en met 2030.

Vanaf 2025 starten we elk jaar weer een aantal andere trajecten. In dit artikel vertellen we je meer over de uitvoering van zo’n dijktraject. Met uitvoering bedoelen we alle werkzaamheden die nodig zijn om de dijkversterking mogelijk te maken. 

Hoe ziet de uitvoering eruit?

Voordat we starten met de realisatie, moet het gebied rondom de dijk klaargemaakt worden voor de werkzaamheden. Dat betekent dat we in het werkgebied 'wegmeubilair' zoals borden, banken en afvalbakken verwijderen en op sommige plekken bomen of bosjes en struiken zodat we er goed bij kunnen. Daarna plaatsen we hekken en leggen we tijdelijke werkwegen aan. Voor de aan- en afvoer van bulkmateriaal (zand, klei en stalen damwand) worden loswallen in de IJssel aangelegd.

Na het uitvoeren van alle tijdelijke voorzieningen starten we met de daadwerkelijke dijkversterkingswerkzaamheden zoals het aanbrengen van damwanden (staal en kunststof), mixed-in-place wanden en verticaal zanddicht geotextiel. Na het aanbrengen van de versterkingsmaatregelen, wordt de oude dijkbekleding afgegraven en wordt er nieuwe dijkbekleding aangebracht. Nadat de dijkversterkingswerkzaamheden zijn afgerond, verwijderen we alle tijdelijke voorzieningen weer en herstellen we het terrein naar de oorspronkelijke situatie.


Welke materialen zijn er nodig?

We hebben vooral veel klei en damwanden nodig om de dijk te versterken. Maar daarnaast hebben we ruimte nodig om de werkzaamheden uit te voeren en materialen aan te voeren. Denk aan tijdelijke ruimte aan beide zijden van de dijk en op diverse percelen voor bouwwegen, loswallen en depots. De werkzaamheden worden met grote machines uitgevoerd en er moet veel materiaal verwerkt worden.


Impact op de omgeving

Door de werkzaamheden heeft de omgeving tijdens de uitvoering tijdelijk te maken met hinder. Dit betekent dat de dijk straks op bepaalde stukken is afgesloten en dat er verschillende omleidingen zijn. Daarnaast zijn percelen van grondeigenaren (deels) niet beschikbaar en moet er gebruik worden gemaakt van alternatieve voorzieningen. Ook kunnen de werkzaamheden soms voor geluidshinder zorgen, dit is niet altijd te voorkomen. 


Meer informatie en op de hoogte blijven

Het duurt nog even voordat we daadwerkelijk starten met de realisatie. Enkele maanden voorafgaand aan de versterking van een bepaald dijktraject nemen we contact op met de direct omwonenden en gebruikers van percelen om de werkzaamheden nogmaals door te nemen. Ook volgt er dan voor de brede omgeving meer informatie over de exacte planning. Via onze website en nieuwsbrief zal er informatie beschikbaar zijn over afsluitingen, omleidingen en werkzaamheden. Maar voordat we hiermee van start gaan, is het de bedoeling dat de formele procedure wordt gestart om de belangrijkste vergunningen en besluiten te verkrijgen. Zonder deze vergunningen en besluiten kunnen we niet starten. Over deze formele procedures volgt later meer informatie.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen