Waterbodemonderzoek voor dijkversterking

23-01-2024
278 keer bekeken

Ter voorbereiding op de dijkversterking voert IJsselwerken een milieukundig waterbodemonderzoek uit. Het onderzoek richt zich op verschillende projectonderdelen en er wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld de dijktaluds, uiterwaard, insteekhavens en kolken.

Het waterbodemonderzoek is inmiddels grotendeels afgerond. Maar het onderzoek bij de kolken en buitendijkse locaties wordt door hoog water en het broedseizoen uitgesteld tot na 1 september 2024. De klus is niet zomaar geklaard, dit komt onder andere door veel stakeholders én de ligging binnen Natura 2000 gebied.

Hoe voeren we het onderzoek uit?

Tijdens het veldwerk worden monsters van de waterbodem genomen. Hierbij gebruiken we een handboor. In kolken en strangen wordt de eventueel aanwezige sliblaag onderzocht. Hier meten we vanuit een bootje hoe diep de bodem is en de sliblaag. Vervolgens wordt een monster genomen van de sliblaag. Deze worden daarna onderzocht in een laboratorium op de aanwezigheid van verschillende soorten verontreinigde stoffen. Op basis van de resultaten wordt een rapport opgesteld. 


Wat doen we met de uitkomsten?

Met het onderzoek wordt de kwaliteit van de te vergraven waterbodem bepaald en met behulp van deze gegevens wordt er gekeken of de grond vanuit milieukundig oogpunt geschikt is om weer her te gebruiken. 

Veiligheid 

Bij elke stap van het proces speelt veiligheid een cruciale rol. IJsselwerken en de onderaannemer volgen de NINA (No Injuries, No Accidents) veiligheidsnormen en -richtlijnen om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd. De huidige hoge waterstanden en de natte percelen maakten het onmogelijk om de nodige veldwerkzaamheden in januari af te ronden. 

Het veldwerk hiervoor wordt uitgevoerd door werknemers van de door ons ingehuurde bedrijven ATKB en onderaannemers Poelsema Veldwerkbureau en Sialtech. Zij zijn herkenbaar aan de logo’s op hun voertuigen en kleding.
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen