Bezoek aan uitvoering dijkversterking Markermeerdijken

05-10-2023
403 keer bekeken

Om inspiratie op te doen, te leren van elkaar en een beter beeld te krijgen van wat de uitvoering van een dijkversterking inhoudt, zijn de omgevingsmanagers van project IJsselwerken op bezoek geweest bij het project Markermeerdijken.

Omgevingsmanager Herman van den Brink heeft hen meegenomen langs verschillende plekken op de dijk en verteld wat zij zijn tegengekomen en wat er wel en niet werkt. Wat opvalt is hoeveel profijt het project Markermeerdijken heeft van het 1-op-1 contact dat ze tijdens de planuitwerkingsfase opgebouwd hebben. Het zorgt voor korte lijnen met de omgeving tijdens de realisatiefase, en dat blijkt erg belangrijk. Dat laat weer zien hoe belangrijk de korte lijnen met de omgeving zijn voor een project. En wat heel fijn is: Herman komt ons team van IJsselwerken versterken, dus we kunnen makkelijk putten uit deze bron van realisatiekennis! 

Een groep mensen in oranje hesjes en bouwhelmen lacht naar de camera.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen