Vooruitblik planning, ontwerp en inloopbijeenkomsten

05-10-2023
674 keer bekeken

De planning voor het project is aangepast. We hebben meer tijd nodig om ervoor te zorgen dat we alle gesprekken voeren met grondeigenaren, direct omwonenden en partijen waar we mee samenwerken. Begin 2024 wordt het ontwerp van de dijk bekend gemaakt tijdens informatiebijeenkomsten per deelgebied.

Voor de zomerperiode bleek dat we meer tijd nodig hebben om alles goed af te stemmen met grondeigenaren en partijen zoals de gemeenten waar we mee samenwerken. We vinden het belangrijk dat we een zorgvuldig omgevingsproces doorlopen en ruimte creëren om de uitkomsten van de gesprekken zorgvuldig in onze plannen te verwerken. Hiervoor is tijd nodig. Dit betekent dat het Projectbesluit in 2024 ter inzage wordt gelegd in plaats van eind 2023. 

Projectbesluit en ter inzagelegging

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De verwachting is dat het Projectbesluit in het voorjaar van 2024 wordt vastgesteld, daarna wordt het ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Hier zullen we rond die tijd meer over communiceren. Ons doel is om in 2024 te starten met de werkzaamheden voor de dijkverlegging bij De Paddenpol. In 2025 verwachten wij te starten met de uitvoering van de verdere dijkversterking. 


Inloopbijeenkomsten

Nadat de plannen goed zijn afgestemd met de grondeigenaren en direct belanghebbenden, organiseren we een aantal inloopbijeenkomsten om het ontwerp van de dijk aan het brede publiek te laten zien. Tijdens deze bijeenkomsten is er een mogelijkheid om vragen te stellen, ideeën te delen of zorgen te uiten. De verwachting is dat de bijeenkomsten in januari/februari 2024 georganiseerd worden, voorafgaand aan de besluitvorming over het ontwerp Projectbesluit. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten. 
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen