Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk?

05-10-2023
682 keer bekeken

Op dit moment is het Voorkeursalternatief voor vrijwel het gehele dijkversterkingstraject nader uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Het gesprek gaat daarnaast ook over de wijze waarop we de dijkversterking kunnen realiseren.

Dit doen we samen met bewoners, belangengroepen en mede overheden.  

Deelgebied Noord en Midden-Noord

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk vanaf de Schellerdijk tot en met Spooldersluis is afgerond en de terugkoppelgesprekken met de grondeigenaren zijn zo goed als klaar. Afhankelijk van de situatie, details van de uitvoering en de behoefte worden gesprekken gecontinueerd. Het ontwerp rondom het Katerveercomplex is zo goed als af. Mede door het uitvoeren van de duikinspectie (zie nieuwsbericht ) komen we zo steeds meer te weten over de dijk en haar bijzondere kunstwerken. We zijn in gesprek met de gemeente Zwolle over het ontwerp, maar bijvoorbeeld ook over hoe we bepaalde zaken weer terugbrengen (onder andere wegen en inrichting). Ook zijn we nog in gesprek met andere partijen over het effect van het tijdelijke en het definitieve ruimtebeslag van de dijk. Bij het afstemmen van een ruimtebeslag wordt bijvoorbeeld bepaald welke ruimte er nodig is om het werk goed te kunnen doen. Zo wordt er o.a. gekeken waar loswallen en depots geplaatst worden.  Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Voor deelgebied Midden-Noord geldt hetzelfde als deelgebied Noord. De terugkoppelgesprekken zijn gevoerd en afhankelijk van de situatie en de details van de uitvoering worden gesprekken gecontinueerd. We blijven hierin ook in contact met bijvoorbeeld buurtschap Oldeneel en belangengroep Oldenelerpark. 

Deelgebied Midden-Zuid 

Tussen Wijhe en de spoorwegovergang over de provinciale weg ligt parallelweg Het Anem. Deze parallelweg moet tijdens de dijkversterking, naar verwachting voor anderhalf jaar, worden afgesloten. Voor al het verkeer dat gebruik maakt van Het Anem leggen we een tijdelijke weg aan, die verder van de dijk af ligt. Op deze manier houden we alle woningen, bedrijven en percelen bereikbaar. We zijn hierover in gesprek met bewoners, grondeigenaren en de gemeente.

Deelgebied Zuid

We voeren nog gesprekken met bewoners en aanliggende bedrijven over het ontwerp van de dijk. Deze gesprekken ronden we dit najaar af. Daarnaast zijn we blij om te kunnen melden dat er géén transportroute voor de dijkversterking hoeft te komen door Fortmond. We maken op een zuidelijker gelegen plek een loswal, die dichter bij de dijk ligt. Hierdoor hoeven we geen transport meer te doen via Fortmond. Bewoners van Fortmond gaan alsnog wel wat merken van de dijkversterking, want de Tichelstraat zal de werkweg voor de dijkversterking kruisen. Met verkeerslichten zorgen we hier straks voor een veilige situatie.
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen