Vooruitblik Voorlopig Ontwerp en onderzoeken

21-04-2023
825 keer bekeken

In de maanden tot aan de zomer vinden er diverse onderzoeken plaats. Daarnaast wordt het Voorlopig Ontwerp van de dijk in het najaar bekend gemaakt aan alle omwonenden en geĂ¯nteresseerden tijdens informatiebijeenkomsten per deelgebied.

Bekendmaking Voorlopig Ontwerp 

In de komende maanden worden er terugkoppelgesprekken gevoerd met betrokken grondeigenaren over het Voorlopig Ontwerp. Daarna is het tijd om dit ontwerp breder bekend te maken. In het najaar organiseren we meerdere informatie- en inloopbijeenkomsten om het Voorlopig Ontwerp toe te lichten aan alle belanghebbenden in de omgeving. Bezoekers krijgen zo een beeld van het nieuwe ontwerp, de werkzaamheden en er is een mogelijkheid om vragen te stellen. De exacte data voor de bijeenkomsten per deelgebied volgen.  

Natuuronderzoeken 

Tot halverwege juli voeren we meerdere natuuronderzoeken uit. Dit doen we om aanvullende informatie te verzamelen over welke dieren er in de natuur langs de dijk leven. Lees hier meer over de natuuronderzoeken langs de dijk.  

Onderzoek houtopstanden 

Afgelopen maand vond een onderzoek plaats naar houtopstanden (zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken en hakhout of griend die een oppervlakte vanaf 10 are beslaan of een rij van 20 bomen of meer). In de komende periode voeren we detailonderzoek uit naar nesten en andere locaties waar we dieren verwachten. Denk aan nachtonderzoek naar de vleermuis.  

Grondonderzoeken  

In de afgelopen weken en tot eind april vinden er een aantal grondonderzoeken plaats op het gebied van bodem, archeologie en ecologie. Deze onderzoeken helpen ons bij het verder analyseren van de grondopbouw en het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp en de uitvoeringsplannen voor de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen