Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk?

21-04-2023
851 keer bekeken

Op dit moment werken we het Voorkeursalternatief in detail uit naar een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en overige belanghebbenden. Voordat we gaan ontwerpen, halen we de wensen en aandachtspunten op uit de omgeving.

Deelgebied Noord 

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk vanaf de Schellerdijk tot en met het Katerveercomplex is klaar en de terugkoppelgesprekken met de grondeigenaren zijn zo goed als afgerond. Het ontwerp rondom het Katerveercomplex is uitdagender dan vooraf gedacht, hierdoor gaan we in de aankomende periode een verdiepende ontwerpslag maken om het Voorlopig Ontwerp hier nog helderder te krijgen. We hebben o.a. afstemming met de Gemeente Zwolle en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.  

 
Deelgebied Midden-Noord 

De terugkoppelgesprekken voor het buurtschap Oldeneel worden momenteel gevoerd. In de buurtschap is de ruimte zeer beperkt waardoor de dijkversterking hier complex is. Ook toetsen we of de oplossing wel in verhouding staat tot het geconstateerde probleem. Dit nemen we mee om het Voorlopig Ontwerp zo goed mogelijk te maken. 

Ook zijn we in gesprek met de belangengroep Oldenelerpark. Zij hebben zorgen over de (tijdelijke) effecten van de uitvoering van de dijkversterking op dit park in Zwolle-Zuid. Op dit moment worden verschillende alternatieve uitvoeringsmethoden onderzocht en afgewogen. Wij verwachten in mei hier meer duidelijkheid over te hebben. 

Voor het overige deel van de dijk in dit deelgebied zijn we bezig om punten die uit de terugkoppelgesprekken komen te verwerken in het ontwerp. Ook wordt de wijze van uitvoering steeds meer gedetailleerd.  

 

Deelgebied Midden-Zuid 

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk bij Wijhe-Noord is gereed: het bleek een lastigere puzzel dan in de Verkenningsfase was voorzien. Ter hoogte van parallelweg Het Anem vind je aan beide kanten van de dijk waardevolle en beschermde natuurwaarden. En niet te vergeten: veel kabels en leidingen moeten hier verlegd worden. De uitwerking van het Voorlopig Ontwerp heeft dan ook wat meer tijd gekost. We zijn met de bewoners in gesprek om de impact van dit ontwerp te bespreken. 

Het Voorlopig Ontwerp voor het traject Wijhe Centrum- en Zuid is klaar. Daar hebben we de bewoners en grondeigenaren over geïnformeerd. Het ontwerp biedt een iets andere oplossing dan het Voorkeursalternatief zodat we verder weg kunnen blijven van de woningen aan de dijk. Met de gemeente Olst – Wijhe zijn we in gesprek over de impact van het ontwerp.  

De terugkoppeling die we van de bewoners bij Herxen hebben gekregen is inmiddels voor het grootste deel verwerkt. Hierover gaan we op korte termijn met de grondeigenaren in gesprek. 

 

Deelgebied Zuid 

Het Voorlopig Ontwerp voor het traject tussen de Haere en de bebouwde kom van Olst is ver genoeg om de terugkoppeling aan grondeigenaren te starten. Op dit stuk komen we bijna alle versterkingsmaatregelen tegen, bijvoorbeeld het plaatsen van een verticaal zanddicht geotextiel. Daarbij wordt zand wel tegengehouden, maar kan het water er nog wel door. De eerste terugkoppelgesprekken met grond- en woningeigenaren zijn dan ook gevoerd. 

Voor het traject tussen Olst en Den Nul zijn we op basis van de terugkoppelgesprekken het Voorlopig Ontwerp nu verder aan het uitwerken en optimaliseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het zo goed mogelijk inpassen van de benodigde omleidingsroutes.   

Voor het traject bij de Duursche Waarden is het ontwerp al enige tijd gereed, maar kijken we nog naar betere inpassingen en zijn we in gesprek met de bewoners van Fortmond over een mogelijke tijdelijke werkweg. Als projectteam zien we dit tot nog toe als de meest realistische manier om ons materieel van het water naar de dijk te krijgen, maar er wordt nu ook gekeken naar andere mogelijkheden. 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen