Diverse onderzoeken op en langs de dijk

10-02-2023
819 keer bekeken

In de afgelopen periode en de komende weken vinden er een aantal onderzoeken plaats op en langs de dijk. Denk hierbij aan onderzoeken naar bodem, archeologie en ecologie.

Deze onderzoeken helpen ons bij het verder analyseren van de grondopbouw en het uitwerken van het voorlopig ontwerp en de uitvoeringsplannen voor de dijkversterking tussen Zwolle en Olst.

Grondonderzoeken

De grondonderzoeken voeren we op verschillende manieren uit. Dit doen we onder andere met een handboor of sonderingen met een gatenboor of stalen buis. We onderzoeken de kwaliteit en eigenschappen van de verhardingen en de samenstelling van de (onder)grond. Deze informatie over de grondopbouw zorgt ervoor dat we de versterking van de dijk beter in beeld krijgen. Na afloop wordt de grond hersteld. Waar mogelijk wordt de bovenste laag afgedicht met bestaande klei. De verharding wordt hersteld met koud asfalt. 


Bomen inmeten

Daarnaast zijn we bezig met het inmeten van de bomen langs het traject. Dit doen we om te bepalen wat hun omvang en exacte locatie is. Zo krijgen we een goed totaalbeeld van wat er op en langs de dijk leeft en waar we eventueel rekening mee moeten houden in het ontwerp. 
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen