Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk?

15-12-2022
806 keer bekeken

Op dit moment werken we het Voorkeursalternatief in detail uit naar een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en overige belanghebbenden. Voordat we gaan ontwerpen, halen we de wensen en aandachtspunten op uit de omgeving.

We zijn het Voorlopig Ontwerp voor de dijk vanaf de Schellerdijk tot en met het Katerveercomplex aan het afronden. De ontwerpnota en de tekeningen zijn eind dit jaar klaar. In januari 2023 nemen we contact op met de grondeigenaren die geraakt worden door het definitieve en tijdelijke ruimtebeslag. Met hen plannen we graag een afspraak in  februari of maart. Ook verwachten we komend voorjaar weer een dijktafel te organiseren voor aanwonenden en geïnteresseerden.

Deelgebied Noord

We zijn het Voorlopig Ontwerp voor de dijk vanaf de Schellerdijk tot en met het Katerveercomplex aan het afronden. De ontwerpnota en de tekeningen zijn eind dit jaar klaar. In januari 2023 nemen we contact op met de grondeigenaren die geraakt worden door het definitieve en tijdelijke ruimtebeslag. Met hen plannen we graag een afspraak in februari of maart. Ook verwachten we komend voorjaar weer een dijktafel te organiseren voor aanwonenden en geïnteresseerden.

Deelgebied Midden-Noord

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk tussen de oude steenfabriek in Windesheim en de Oldeneelweg is klaar en de terugkoppelgesprekken met de grondeigenaren zijn afgerond. Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd met verschillende belangenverenigingen. De afstemming met deze partijen en met bijvoorbeeld de gemeente Zwolle blijft doorgaan.   
 
Het ontwerpteam is bezig met het ontwerp van de dijk bij het buurtschap Oldeneel. Voor en tijdens de zomer vonden daarvoor de startgesprekken plaats. Als het ontwerp gereed is komen we bij de  grondeigenaren en bewoners terug.

Deelgebied Midden-Zuid

Voor het Voorlopig Ontwerp van de dijk bij Wijhe-Noord zetten we de  puntjes op de i. Het bleek een lastigere puzzel dan in de Verkenningsfase was voorzien. Ter hoogte van parallelweg Het Anem vind je aan beide kanten van de dijk waardevolle en beschermde natuurwaarden. En niet te vergeten: veel kabels en leidingen moeten hier verlegd worden. De uitwerking van het Voorlopig Ontwerp heeft dan ook meer tijd gekost, maar zit in de afrondende fase. 

Voor het deel bij de Brabantse Wagen en Jan Meesterweg is het Voorlopig Ontwerp klaar en vinden de terugkoppelgesprekken plaats.

Het Voorlopig Ontwerp voor het traject Wijhe Centrum- en Zuid is klaar. Daar hebben we de bewoners en grondeigenaren over geïnformeerd. Het ontwerp biedt een iets andere oplossing dan het Voorkeursalternatief zodat we verder weg kunnen blijven van de woningen aan de dijk. Met de gemeente Olst – Wijhe gaan we in gesprek over de impact van het ontwerp.


Deelgebied Zuid

Voor het gebied vanaf het startpunt van het versterkingstraject tot aan de bebouwde kom van Olst, werkt het ontwerpteam aan het Voorlopig Ontwerp. De startgesprekken met grond- en woningeigenaren zijn daarvoor gevoerd. In een volgende nieuwsbrief verwachten we meer te kunnen vertellen over de benodigde maatregelen.

Voor het traject tussen Olst en Den Nul lopen de terugkoppelgesprekken met de perceeleigenaren. Deze gaan met name over tijdelijke omleidingsroutes die nodig zijn om het werk veilig te kunnen realiseren. Hier kiezen we voor een oplossing (een damwand in de buitenkruin) die bewoners aan de parallelweg zo veel mogelijk ontziet.
 

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen