Nieuwe planning project IJsselwerken

02-09-2022
1000 keer bekeken

Het project IJsselwerken bevindt zich nu in de Planuitwerkingsfase. In de Planuitwerkingsfase werken we het Voorkeursalternatief in detail uit, in overleg met bewoners en belanghebbenden. Het ontwerp wordt gemaakt, er worden onderzoeken in en rond de dijk uitgevoerd en we vragen vergunningen aan.

In het najaar van 2023 ligt het Projectbesluit ter inzage. We hebben daar ongeveer een halfjaar langer de tijd voor nodig dan eerst gedacht. Het Projectbesluit is een document met alle informatie over de dijkversterking, zoals het ontwerp en de vergunningen. Jij kan hier als omwonende op reageren (binnen zes weken na publicatie). We streven ernaar om in het najaar van 2024 het Projectbesluit vast te stellen. Daarna starten we met de uitvoering van de dijkversterking.

Wanneer starten de werkzaamheden van de dijkversterking?

We verwachten in het najaar van 2024 te starten met de werkzaamheden. Dit kan zodra het Projectbesluit is vastgesteld. In de eerdere planning waren we uitgegaan van 2023.

Wanneer is de hele dijkversterking klaar?

Hoe lang we exact bezig zijn met de uitvoering kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Dit ligt ergens tussen de drie en vijf jaar. In de Planuitwerkingsfase zijn we namelijk ook bezig met een planning van de uitvoering van alle werkzaamheden. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar het broedseizoen, de snelheid waarmee we kunnen werken en het beperken van de hinder in de omgeving. In 2023 geven we daar meer duidelijkheid over. Het uitgangspunt is dat we gefaseerd aan het werk gaan en we dus niet tegelijk over de hele dijk aan het werk zijn.

Waarom hebben jullie meer tijd nodig in de Planuitwerkingsfase?

Het ontwerpen van de dijkversterking is een heel zorgvuldig proces en daar willen we voldoende tijd voor nemen. Zo spreken we alle grondeigenaren individueel over hun wensen en aandachtspunten voor het ontwerp. Het ontwerp zelf kent een groot detailniveau, waarin we veel disciplines hebben betrokken. Denk hierbij aan ecologen, rivierkundigen, werkvoorbereiders en landschapsarchitecten.  

Nieuwe afbeelding van de planning

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen