Hoe gaat het met het ontwerpen van de dijk

30-08-2022
704 keer bekeken

Op dit moment werken we het Voorkeursalternatief in detail uit naar een Voorlopig Ontwerp, in overleg met bewoners en overige belanghebbenden. Voordat we gaan ontwerpen, halen we de wensen en aandachtspunten op uit de omgeving.

Deelgebied Noord

We zijn begonnen met het ontwerpen van de dijk vanaf de Schellerdijk tot aan het Katerveercomplex. De eerste contouren van de benodigde maatregelen zijn bekend en de aankomende maanden werken we dit verder uit  tot een Voorlopig Ontwerp. Naar verwachting is het Voorlopig Ontwerp begin 2023 klaar en dan lichten we het toe aan grondeigenaren en omwonenden. 

Deelgebied Midden-Noord

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk tussen de oude steenfabriek in Windesheim en de Oldeneelweg is klaar. Ondertussen hebben we hier de eerste gesprekken over gehad met grondeigenaren. Deze gesprekken lopen ongeveer tot medio oktober door.   

De startgesprekken met de grondeigenaren van het buurtschap Oldeneel zijn bijna afgerond. We halen in deze gesprekken wensen en aandachtspunten op voor de dijkversterking. Na de zomer gaat het ontwerpteam van start met het ontwerpen van dit stukje dijk. Naar verwachting is het Voorlopig Ontwerp eind 2022 klaar. 

Deelgebied Midden-Zuid

Het Voorlopig Ontwerp van de dijk bij Wijhe-Noord bleek een lastigere puzzel dan in de Verkenningsfase was voorzien. Ter hoogte van parallelweg Het Anem reiken aan beide zijden van de dijk waardevolle, en tevens beschermde, natuurwaarden tot aan de voet van de dijk. De uitwerking van het Voorlopig Ontwerp heeft dan ook meer tijd gekost, maar zit in de afrondende fase. De verwachting is dat de bewoners dit najaar geïnformeerd worden.

Voor het deel bij de Brabantse Wagen en Jan Meesterweg is het Voorlopig Ontwerp afgerond en vinden in september de terugkoppelgesprekken plaats. Momenteel wordt ook de laatste hand aan het Voorlopig Ontwerp van Wijhe (het zuidelijke- en centrale deel van Wijhe) gelegd. Na de zomer gaan we dit met de grondeigenaren bespreken. De betrokken grondeigenaren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Deelgebied Zuid

Het Voorlopig Ontwerp tussen Olst en Den Nul bespraken we met de grondeigenaren. Uit die gesprekken kwamen een aantal vragen over de werkzaamheden en nog enkele opmerkingen op het Voorlopig Ontwerp. Dat gaan we de komende maanden verder uitzoeken en koppelen we rond de herfst weer terug aan de grondeigenaren.

In Olst-zuid zijn startgesprekken gevoerd met alle grondeigenaren.

Rondom de Duursche Waarden wordt gestart met de taxaties van de benodigde ruimte voor de dijkversterking.  

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen